Podmienky používania

Všeobecné podmienky inzercie na serveri Spotreba.sk

 

Osobné pravidlá a používanie lokalizácie

  • záznam o Vašej polohe nie je odosielaný mimo Vášho zariadenia vydavateľovi aplikácie ani žiadnej tretej strane
  • Záznam o Vašej polohe je využívaný funkciami v rámci aplikácie (najbližšia čerpacia stanica, záznam jazdy). Povolenie k Vašej polohe je dobrovoľné. Zablokovaním Vašej polohy sú funkcie popísané vyššie nefunkčné.
  • po uložení jazdy je záznam trasy vymazaný a nie je možné sa k nemu vrátiť (ukladajú sa iba informácie o čase, mieste štartu a cieľa, celková vzdialenosť)
  • pri automatickom zázname trasy je pozícia zisťovaná na pozadí aj v čase, kedy aplikáciu nepoužívate. Pre vypnutie zisťovania pozície na pozadí ukončite automatický záznam trasy.

 

 

Prevádzkovateľ portálu Spotreba.sk nenesie zodpovednost za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.
Údaje o používateloch Spotreba.sk použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednost za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.
Prevádzkovateľ má právo menit, inovovat a inak upravovat služby portálu Spotreba.sk bez predchádzajúceho súhlasu inzerentov.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na obcasné rozoslanie newslettera, alebo iného informacného alebo propagacného e-mailu

 

Prevádzkovateľ:

 

Spotreba.sk, s. r. o.
Odborárska 1381/18
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 46291351
DIČ: 2023311037
e-mail: info@spotreba.sk

 

Zrušenie registrácie:

 

Registráciu si nemôže zrušit sám používatel. V prípade zmeny alebo vymazania profilu je nutné nás kontaktovat.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušit registráciu alebo zamedzit prístup ktorémukolvek užívatelovi bez udania dôvodu.
Po zrušení registrácie používatela má prevádzkovateľ právo udržiavat informácie zadané používatelom na server po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu pocítaca a casy prístupov (Logy) používatela). Po zrušení registrácie používatela zároven na serveri zostávajú aj všetky príspevky používatela, ktoré boli a sú verejne prístupné (príspevky v diskusnom fóre).

 

Spoplatnené služby

 

Prevádzkovateľ portálu www.spotreba.sk spoplatňuje podľa aktuálneho cenníka:

  • synchronizáciu údajov z aplikácie spotreba.sk na server, resp. načítanie údajov zo servera cez aplikáciu
  • evidenciu údajov pre viac ako jedno vozidlo

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

V súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "zákon o ochrane osobných údajov" v príslušnom gramatickom tvare) týmto ako dotknutá osoba udeľujem spoločnosti Spotreba.sk, s. r. o., zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 24903/R, IČO: 46291351, so sídlom Sasinkova 544/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (ďalej aj ako "prevádzkovateľ" v príslušnom gramatickom tvare) ako prevádzkovateľovi internetovej stránky s adresou domény www.spotreba.sk a zároveň ako prevádzkovateľovi podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov o mojej osobe, a to pre účely vytvárania vlastnej evidencie a databázy prevádzkovateľa o klientoch a pre účely realizácie marketingovej prezentácie prevádzkovateľa a ním ponúkaných služieb a produktov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú prevádzkovateľovi poskytnuté dobrovoľne, slobodne, vážne a bez omylu a že sú úplné a pravdivé. Súhlas udeľujem prevádzkovateľovi na dobu 15 rokov s tým, že si som vedomý/á, že mám právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Zároveň vyhlasujem, že som včas a riadne informovaný/á o spracovávaní mojich osobných údajov. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že zaškrtnutím políčka (checkboxu) označeného „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ ja ako poskytovateľ osobných údajov udeľujem spoločnosti súhlas vo vyššie uvedenom rozsahu. V súlade s ustanovením § 15 zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ upovedomuje dotknutú osobu, že osobné údaje, ktoré má prevádzkovateľ právo spracovať sú všetky údaje uvedené v registračnom formulári.

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zatvoriť